Novosti

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja

Grad Zadar provodi novo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru", evid.br. MN 050-2/18-9.

Opširnije
Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Prethodno savjetovanje

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Prethodno savjetovanje

Grad Zadar provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru", evid.br. MN 050-2/18-9.

Opširnije
Stručni nadzor nad uređenjem Bedema zadarskih pobuna pružat će zajednica ponuditelja

Stručni nadzor nad uređenjem Bedema zadarskih pobuna pružat će zajednica ponuditelja

U EOJN-u objavljena Odluka o odabiru u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-7/18-2. 

Opširnije
Nabava za Radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače na javnom savjetovanju

Nabava za Radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače na javnom savjetovanju

Grad Zadar pokrenuo je postupak javnog savjetovanja u predmetu nabave Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru. Objavljena dokumentacija dostupna je za savjetovanje svim zainteresir...

Opširnije
Pričam ti priču: NEOSVOJIV GRAD – UTVRDA

Pričam ti priču: NEOSVOJIV GRAD – UTVRDA

U srednjem vijeku, Zadar je bio sa svih strana omeđem visokim bedemima, a glavni ulaz u grad bila su Kopnena vrata, u lučici Foša. Izgrađena su 1543. godine, a projektirao ih je slavni mletački arhite...

Opširnije
Odabran stručni nadzor nad radovima na Providurovoj palači

Odabran stručni nadzor nad radovima na Providurovoj palači

Danas je u EOJN-u objavljena Odluka o odabiru u predmetu nabave: Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru, evid.br. MN 050-6/18-1.

Opširnije