Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače - ponovljeni postupak

  • Naslovna
  • Novosti
  • Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače - ponovljeni postupak
Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače - ponovljeni postupak

Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače - ponovljeni postupak

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016. na internetskim stranicama EOJN-a objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opisi, troškovnici te nacrt ugovorne dokumenacije za postupak javne nabave "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak". Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmetnu nabavu otvoreno je do utorka, 23. listopada 2018. godine.

Javni naručitelj, Grad Zadar, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednsoti za nabavu u predmetu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak", evid. broj nabave MN 050-29/18-15.

Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 2016 te članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi naručitelj je prije pokretanja postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave proveo analizu tržišta prikupljanjem potrebnih informacija o predmetu nabave pretraživanjem interneta, prvenstveno internetskih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, internetskih stranica komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te internetskih stranica drugih naručitelja.
 
Nadalje, u svrhu informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj je na stranicama EOJN RH objavio Plan nabave i izmjene plana nabave za 2018. godinu.
 
U provedenoj analizi tržišta Naručitelj nije tražio, niti prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koje je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi Dokumentacije o nadmetanju, a koji bi doveli do narušavanja tržišnog natjecanja, te kršenja načela zabrane diskriminacije i transparentnosti niti je bilo koji ponuditelj ili gospodarski subjekt bio uključen u pripremu postupka nabave, osim kroz provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
 
Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 na internetskim stranicama EOJN RH objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehničke opise, troškovnike i ugovornu dokumentaciju za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 22. listopada 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: stefani.mikulec@grad-zadar.hr.
 
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te objaviti na internetskim stranicama.

Dokumentacija je dostupna ovdje (EOJN)

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima .pdf