O projektu

Osnovni cilj projekta je stvaranje novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenjem sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.

Predmetni projekt usmjeren je na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.


  • Vrijednost projekta: 66.461.390,13 kn
  • Bespovratna sredstva: 56.492.181,60 kn
  • Trajanje projekta: 26 mjeseci
  • 14. kolovoza 2017. – 14. listopada 2019. godine

Očekivani učinci realizacije projekta

Zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva, te doprinos povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine (Providurova palača, Bedemi zadarskih pobuna) u društveni i gospodarski život grada Zadra.

Daljnje investicije u strateške infrastrukturne objekte kulturne baštine te jačanje kapaciteta za promociju i pozicioniranje grada Zadra kao kulturno-turističke destinacije pridonijet će privlačenju novih privatnih investicija u turistički sektor te posljedično otvaranju novih radnih mjesta, što će doprinijeti ukupnom gospodarskom razvoju grada Zadra. Daljnji razvoj kulturnog turizma doprinijet će smanjenju sezonalnosti turizma te fokusiranosti na ljetne mjesece, što će uvelike smanjiti opterećenost turističkog sektora te omogućiti održivi razvoj turizma u gradu Zadru.

Projekt se sufinancira iz poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020.