Jačanje kapaciteta

Jačanje kapaciteta za promociju kulturno-turističkih proizvoda

Kako bi se podigla razina znanja i osviještenosti svi relevantnih dionika, projektom su predviđeni edukativni programi kojima je cilj utjecati na djelatnike u kulturnom sektoru, djelatnike u turizmu, gradsku upravu i ostale urede u čijoj su ingerenciji kulturni resursi i njihov razvoj.

Edukacije
Radionice
Ljetna škola kulturnog turizma

Organizirat će se ciklus edukacija „Destinacijski menadžment i valorizacija kulturne baštine u suvremenoj turističkoj ponudi“ za djelatnike u kulturnom sektoru, djelatnike u turizmu, gradsku upravu i ostale urede/organizacije u čijoj su ingerenciji kulturni resursi i njihov razvoj. Ciklus radionica razrađuje specifične teme poput: Upravljanje ponudom turističke destinacije; Brending u turizmu; Kulturni turizam destinacije; Razvoj turističkih proizvoda kroz gastro i etno ponudu i Kulturno-povijesni spomenici i turistički zemljopis destinacije.

Održat će se i radionice za izradu novih kulturno-turističkih proizvoda orijentirane prema turističkima agencijama, TZ-ovima i gradskoj upravi i raznim drugim zainteresiranim pojedincima (arheolozi, etnolozi, umjetnici, itd.).

Turistički vodiči prepoznati su kao važan faktor u lancu promocije kulturno-turističke ponude grada Zadra te ambasador zadarskog turizma. Stoga će se organizirati specijalizirane edukacije s temama: 1. Kako ispričati dobru priču (story telling); i 2. Prilagođeni programi turističke prezentacije osobama s posebnim potrebama.

Kako bi se odgovorilo na izazov nedostatka znanja i vještina potrebnih za unaprijeđenje kulturno turističke ponude destinacije organizirat će se druga Ljetnu školu kulturnog turizma kojoj je cilj nastaviti dosadašnju uspješnu praksu i osnažiti suradnju i razmjenu iskustava između studenata i predavača u multikulturnom i multidisciplinarnom okruženju. To je stimulativan način učenja i stjecanja novih vještina u područjima kao što su upravljanje destinacijom kulturnog turizma, inovativni marketing u turizmu, turistička valorizacija kulturne baštine, idr.