Promocija destinacije

Tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog programa grada Zadra i promocija destinacije

Jedan od najvećih problema koji je prisutan kod promocije kulturne baštine vezan je uz nedovoljno dobru interpretaciju i promociju kulturne baštine. Često ne postoji jasna vizija kojim putem treba ići prilikom promocije nekog kulturnog dobra, koji koncept interpretacije odabrati i na koji način istaknuti elemente na kulturnoj baštini (dizajni signalistike, postava, vizualni identitet idr.). Ove marketinške elemente ključno je definirati kako bi mogli pravilno interpretirati baštinu. U kontekstu zadarskih bedema te Providurove palače potrebno je detaljno odrediti interpretacijski koncept kako bi mogli postići onu vrstu doživljaja i reakcije kod posjetitelja, koja će biti u skladu sa marketinškom vizijom i željenim brendom. Interpretacijski koncept integriranog programa sagledati će širu sliku gradskog Poluotoka, te pojedinačne elemente integriranog programa koji se obnavljaju. Jednom kada se definira, Interpretacijski koncept služit će u profiliranju imidža Providurove palače i gradskih bedema te općenito imidža Zadra kao suvremene kulturne destinacije.

Marketing
Brending

Nova web stranica i promo materijali standardni su oblik komunikacije prema javnosti i trebaju poslužiti da se direktnim marketingom (letak, promo materijali, idr.) te kroz on-line oglašavanje javnost upozna sa programom.