Providurova palača

Rekonstrukcija i revitalizacija Providurove palače

Providurova palača predstavlja monumentalnu građevinu koji dominira istočnim dijelom povijesne jezgre grada Zadra, a u kojem su kroz povijest bile smještene institucije gradske vlasti. Providurova palača zajedno sa susjednom Kneževom palačom spada u rijetke dijelove grada koji nisu stradali u razaranju grada Zadra u drugom svjetskom ratu, ali je izgubila urbano, društveno i arhitektonsko značenje koje je imala stoljećima. Najstariji dio Palače datira iz 1607. godine, te je Palača nadograđivana od 17. do 20. stoljeća. Zbog svoje iznimne kulturno-povijesne važnosti Providurova palača je još 1978. godine uvrštena u Registar nepokretnih kulturnih spomenika RH.

Naziv: Providurova i Kneževa palača
Vrsta kulturnog dobra: Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Oznaka dobra (redni broj upisa u Registar): P-5029

Veličinom i izuzetnom lokacijom te arhitekturom značajne ambijentalne vrijednosti kompleks Providurove palače ima osobit potencijal postati najvažnije kulturno središte grada Zadra.

A što radimo?

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i prenamjena sklopa Providurove palače, kulturnog dobra koji je trenutno neadekvatno saniran, kako bi se osigurali temeljni infrastrukturni preduvjeti za ostvarenje svrhe projekta. Palače će biti stavljena u adekvatnu funkciju čime će se povećati vrijednost i valorizirati nepokretno kulturno dobro. Time će se zadovoljiti osnovne potrebe grada Zadra i lokalnog stanovništva za izložbenim prostorima i dodatnim muzejskim sadržajima.

Opseg infrastrukturnih radova na Providurovoj palači u okviru aktivnosti uključuje: U prizemlju Palače je predviđena rekonstrukcija, sanacija i uređenje dvorana za prateće muzejske sadržaje: muzejski dućan, čitaonica, edukativna radionica, ulazni prostor i garderobu kao i prostorija za ugostiteljske djelatnosti: kafić i restoran. Na prvom katu Palače rekonstruirat će se i uredit dvorane za stalni izložbeni postav, dok će se na drugom katu urediti 100 m² informativnog prostora. Na trećem katu rekonstruirati će se i urediti dvorane zatvorenog tipa (spremište, sušiona, laboratorij, preparatorska radionica, dokuteka, sobe kustosa, dpo čitaonica), te dvorane za prateće poluotvorene muzejske sadržaje (čitaonica dokumentacije i čitaonica knjižnice), dok će se na četvrtom katu Palače uredit prostori uprave. Također, opseg intervencije na Providurovoj palači obuhvaća rekonstrukciju i uređenje popratnih prostora, kao što su komunikacije, sanitarije, spremišta. Ukupno će biti rekonstruirano, sanirano i obnovljeno 2.910 m² prostora.

Osim navedenog nabavit će se softver za praćenje broja posjetitelja te će se dodatno poboljšati pristupi muzejskih sadržaja osobama oštećena vida, kroz odgovarajuću programsku podršku za čitanje teksta na ekranu za fiksne i mobilne uređaje. Ovime će se omogućiti pristup i osobama koji imaju oštećenja vida da koriste sadržaje muzeja.

Projekt uređenja Providurove palače u svojoj suštini je inovativan jer pruža spoj modernog sa baštinskim kroz interpretaciju ne samo muzeološke koncepcije nego i vrlo složene strukture zaštićene povijesne građevine. Dobiveno arhitektonsko rješenje je samo po sebi inovativno jer uspijeva spojiti strukturalno i morfološki raznolike prostore u jednu funkcionalnu i simboličku cjelinu kojom posjetioci mogu slobodno cirkulirati i interpretirati viđeno. Novi sadržaji Palače predstavljaju ujedno i nove kulturno-turističke proizvode, koji svojom modernom prezentacijom, atraktivnošću, tradicijom i autohtonošću doprinosi profiliranju turističkog identiteta grada Zadra i regije.