Bedemi zadarskih pobuna

Uređenje i revitalizacija bedema zadarskih pobuna

Bedemi zadarskih pobuna (drugi nazivi: gradske zidine, Muraj) su značajan fortifikacijski sustav-utvrda samog središta grada Zadra. Bedemi su izgrađeni u 12 i 13. stoljeću, te su ojačani u 16. stoljeću, za potrebe obrane Mlečana, tadašnjih vlasnika grada Zadra od strane turskih osvajača. Grad Zadar je sačuvao veliki dio svojih srednjovjekovnih bedema, te se danas ti bedemi zovu Bedemi zadarskih pobuna (u spomen jedanaest krvavih buna koje su građani Zadra digli protiv Mletačkih vlasti). Predmet projekta je obnova, uređenje i revitalizacija Bedema u istočnom dijelu grada Zadra, koji predstavljaju najduži neprekinuti niz gradskih zidina na poluotoku, u duljini od 785 metara, od zgrade stare Tehničke škole do Trga tri bunara. Zbog iznimnog povijesno-kulturnog značaja Bedemi su dobili svoju preventivnu zaštitu i upisani su u Registar kulturnih dobara RH, Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, kako slijedi:

Naziv: Fortifikacijski sustav 16. stoljeća na zadarskom poluotoku
Vrsta kulturnog dobra: Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Oznaka dobra (redni broj upisa u Registar): P-5256

Povijesni značaj i važnost Bedema zadarskih pobuna višestruko je naglašena donošenjem odluke UNESCO-vog Odbora za svjetsku baštinu, na zasjedanju u Krakovu u Poljskoj 9. srpnja 2017. godine o upisu obrambenog sustava grada Zadra na Popis svjetske baštine kao dio kulturnog dobra: „Obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. stoljeća“. Uz Bedeme zadarskih pobuna upisano kulturno dobro čine: u Italiji utvrđeni grad Bergamo, utvrđeni grad Peschiera del Garda i grad-tvrđava Palmanova; u Hrvatskoj tvrđava sv. Nikole u Šibensko-kninskoj županiji te u Crnoj Gori grad Kotor.

A što radimo?

Predmet ulaganja je sanacija i prenamjena fortifikacijske utvrde Bedema zadarskih pobuna, nepokretnog kulturnog dobra kojije trenutno neadekvatno saniran i ugrožen zbog činjenice da se partneri dio Bedema koristi kao prometnica na poluotoku u Zadru.

Preduvjet za provedbu ove komponente je da se sav motorni promet ukloni sa Bedema, što uključuje osobna vozila te vozila za opskrbu tržnice i ribarnice kako bi Bedemi postali pješačka zona, javna površina sa kulturnim i društvenim sadržajima, te prepoznatljiva kulturno-turistička atrakcija grada Zadra namijenjena posjetiteljima. U sklopu projekta razviti će se audio vizualno rješenje koje će predstavljati jedinstveni doživljaj za posjetitelje. Kako bi se u potpunosti iskoristila kulturna i društvena svrha i potencijal bedema nabavit će se 10 posebno dizajniranih drvenih kućica, s osnovnom svrhom prodaje autohtonih proizvoda, izlaganja i prodaje zanatskih radova te ugostiteljske usluge prodaje tradicijskih jela i pića privremenog karaktera.

Parterno obnovljeni Bedemi omogućit će novi koncept prezentacije kulture, posebice urbanog života i doživljaja grada Zadra na novi, do sada neispričani način, te će dati posjetitelju direktan uvid u karakter grada Zadra, njegovih ulica, ljudi, života i običaja. Bedemi će predstavljati poučnu stazu za lokalno stanovništvo i posjetitelje te jedinstven izložbeni prostor na otvorenom, koji zbog svog povišenja omogućuju pogled na cijeli grad, a istodobno šetaču-prolazniku daju nezaboravan doživljaj lokalne kulture.