Novosti

Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"

Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"

Grad Zadar objavio Odluku o odabiru u postupku javne nabave u predmetu nabave “Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak” evid.br. MN 050-29/18-15.

Opširnije
Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe - Bedemi

Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe - Bedemi

Na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavlja...

Opširnije
Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna - nacrti

Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna - nacrti

Projektna dokumentacija za nabavu „Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna“, evid. broj. MN 050-26/19.

Opširnije
Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Sukladno članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 Naručitelj daje informacije za osiguravanje poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

Opširnije
Pričam ti priču: KAVANE KAO MJERILO ULJUĐENOSTI GRADA

Pričam ti priču: KAVANE KAO MJERILO ULJUĐENOSTI GRADA

Legendarni Caffe Florijan, na venecijanskim Prokurativama, otvoren je 1720., i najstarija je kavana na svijetu. Samo deset godina kasnije, 1730., Zadar je dobio svoju prvu kavanu, otvorenu na Gospodsk...

Opširnije
Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače - ponovljeni postupak

Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače - ponovljeni postupak

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016. na internetskim stranicama EOJN-a objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opisi, troškovnici te nacrt ugovorne dokumenacije za postupak javne nabav...

Opširnije