Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

  • Naslovna
  • Novosti
  • Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

U srijedu, 20. ožujka 2019. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku male vrijednosti „Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna“.

U predmetnom postupku nabave „Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna“, evid. br. MN 050-26/19, zaprimljene su 4 ponude:

  • Ponuda ponuditelja LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o., Zadar
  • Ponuda ponuditelja ING-GRAD d.o.o., Zagreb
  • Ponuda ponuditelja KAMENI ZID d.o.o., Drniš
  • Ponuda ponuditelja MINIGRADNJA d.o.o., Vodice

Ponuđena cijena ponuditelja LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o. iznosi 20.362.847,23 kn bez PDV-a, odnosno 25.453.559,04 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja ING-GRAD d.o.o. iznosi 29.920.092,03 kn bez PDV-a, odnosno 37.400.115,04 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja KAMENI ZID d.o.o. iznosi 16.589.712,92 kn bez PDV-a, odnosno 20.737.141,15 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja MINIGRADNJA d.o.o. iznosi 19.027.875,68 kn bez PDV-a, odnosno 23.784.844,60 kn s PDV-om.

Zapisnik s javnog otvaranja objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi te pripadnim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda.