Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

  • Naslovna
  • Novosti
  • Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna
Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

Održano javno otvaranje ponuda za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

U srijedu, 20. ožujka 2019. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku male vrijednosti „Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna“.

U predmetnom postupku nabave „Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna“, evid. br. MN 050-26/19, zaprimljene su 4 ponude:

  • Ponuda ponuditelja LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o., Zadar
  • Ponuda ponuditelja ING-GRAD d.o.o., Zagreb
  • Ponuda ponuditelja KAMENI ZID d.o.o., Drniš
  • Ponuda ponuditelja MINIGRADNJA d.o.o., Vodice

Ponuđena cijena ponuditelja LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o. iznosi 20.362.847,23 kn bez PDV-a, odnosno 25.453.559,04 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja ING-GRAD d.o.o. iznosi 29.920.092,03 kn bez PDV-a, odnosno 37.400.115,04 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja KAMENI ZID d.o.o. iznosi 16.589.712,92 kn bez PDV-a, odnosno 20.737.141,15 kn s PDV-om. Ponuđena cijena ponuditelja MINIGRADNJA d.o.o. iznosi 19.027.875,68 kn bez PDV-a, odnosno 23.784.844,60 kn s PDV-om.

Zapisnik s javnog otvaranja objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi te pripadnim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda.