Zadar Baštini - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020

ZADAR BAŠTINI

2020

Integrirani kulturni program

Projektom se implementiraju četiri ključne komponente

Novosti

Napredak projektnih aktivnosti, nove suradnje, umrežavanje i priče

Objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

07.02.2019.

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016. na internetskim stranicama EOJN-a objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opisi, troškovnici te nacrt ugovorne dokumentacije za postupak javne naba...

Opširnije

Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"

17.01.2019.

Grad Zadar objavio Odluku o odabiru u postupku javne nabave u predmetu nabave “Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak” evid.br. MN 050-29/18-15.

Opširnije

Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe - Bedemi

12.11.2018.

Na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavlja...

Opširnije

Partneri

Zajednička suradnja ključna je za uspjeh svakog projekta