Započeli radovi na Providurovoj palači

Započeli radovi na Providurovoj palači

Započeli radovi na Providurovoj palači

Dana 27. veljače 2019. godine započelo je izvođenje radova na Providurovoj palači u Zadru s rokom dovršetka radova od 14 mjeseci.

Tvrtka Krekić avangard d.o.o. odabrani je izvođač radova na objektu Providurove palače temeljem provedenog postupka javne nabave "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru". Radovi će se izvoditi narednih 14 mjeseci tijekom kojih će se obnoviti, odnosno rekonstruirati faza 2A Providurove palače koja u svojem opsegu iznosi cca 3.500 m2 neto površine. 

Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi tvrtka Investinženjering d.o.o. iz Zagreba

Rekonstrukcija Providurove palače sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu provedbe projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020." koji provodi Grad Zadar s partnerima Sveučilištem u Zadru, Javnom ustanovom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Narodnim muzejem Zadar te Turističkom zajednicom grada Zadra. 

Osnovni cilj projekta je stvaranje novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenjem sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.

Vrijednost projekta: 66.461.390,13 kn
Bespovratna sredstva (EU): 56.492.181,60 kn

Projekt se sufinancira iz poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020.