Stručni nadzor nad uređenjem Bedema zadarskih pobuna pružat će zajednica ponuditelja

  • Naslovna
  • Novosti
  • Stručni nadzor nad uređenjem Bedema zadarskih pobuna pružat će zajednica ponuditelja
Stručni nadzor nad uređenjem Bedema zadarskih pobuna pružat će zajednica ponuditelja

Stručni nadzor nad uređenjem Bedema zadarskih pobuna pružat će zajednica ponuditelja

U EOJN-u objavljena Odluka o odabiru u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-7/18-2. 

Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0002220, a javno otvaranje ponuda održano je 21. veljače 2018. godine s početkom u 13:00 sati.

U postupku su zaprimljene 2 ponude sljedećih ponuditelja:

  • INSTITUT IGH d.d., Zagreb (ponuđena cijena: 298.800,00 kn bez PDV-a; cijena s PDV-om: 373.500,00 kn)
  • Zajednica ponuditelja: INVESTINŽENJERING d.o.o. i D&Z d.o.o., (ponuđena cijena: 314.000 kn bez PDV-a; cijena s PDV-om: 392.500,00 kn)

Slijedom provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. i D&Z d.o.o. sa ukupnim ostvarenim brojem bodova od 98,54.

Popratni dokumenti objavljeni su i dostupni u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Predmetna nabava se provodi u sklopu projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020." sufinanciranog iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.".