Objava nabava za usluge stručnog nadzora

Objava nabava za usluge stručnog nadzora

Objava nabava za usluge stručnog nadzora

U sklopu Elementa 1: Rekonstrukcija i revitalizacija Providurove palače i Elementa 2: Uređenje i revitalizacija Bedema zadarskih pobuna objavljene su u EOJN-u Obavijesti o nadmetanju za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Providurove palače te za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju Bedema zadarskih pobuna.

U sklopu Elementa 1: Rekonstrukcija i revitalizacija Providurove palače i Elementa 2: Uređenje i revitalizacija Bedema zadarskih pobuna projektni tim u suradnji sa stručnim službama korisnika pripremio je dokumentacije o nabavi i pokrenuo postupke javne nabave male vrijednosti:

-       u predmetu nabave: Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru, evid.br. MN 050-6/18-1. Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0002189
Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine do 11:00 sati.
 
-       u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-7/18-2. Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0002220
Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine do 13:00 sati.
 
Obje nabave se provode u sklopu projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020." sufinanciranog iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.".