Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Prethodno savjetovanje

  • Naslovna
  • Novosti
  • Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Prethodno savjetovanje
Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Prethodno savjetovanje

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Prethodno savjetovanje

Grad Zadar provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru", evid.br. MN 050-2/18-9.

Grad Zadar provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru", evid.br. MN 050-2/18-9 za potrebe provedbe projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020." sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i javno dostupan svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, nacrt dokumenacije o nabavi (i troškovnika) dostupan je i kao prilog ovog teksta.

Rok za dostavu primjedba ili prijedloga na objavljeni nacrt dokumentacije je 2.5.2018. godine.

 

Dopuna: Dana 4.5.2018. godine na stranicama EOJN-a objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Predmetna nabava za radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru, odnosno nacrt dokumentacije o nabavi u daljnjoj proceduri upućuje se na ex - ante kontrolu Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. U slučaju značajnijih izmjena nacrta dokumentacije o nabavi nakon provedene kontrole nadležnih tijela, naručitelj će sukladno članku 9. stavku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ponoviti postupak prethodnog savjetovanja.

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju.pdf