Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja

  • Naslovna
  • Novosti
  • Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja
Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja

Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja

Grad Zadar provodi novo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru", evid.br. MN 050-2/18-9.

Radi značajnih izmjena dokumentacije o nabavi, po provedenoj ex-ante provjeri od strane nadležnih tijela, Grad Zadar provodi novo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru", evid.br. MN 050-2/18-9.

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i javno dostupan svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također, nacrt dokumenacije o nabavi (i troškovnika) dostupan je i kao prilog ovog teksta.

Rok za dostavu primjedba ili prijedloga na objavljeni nacrt dokumentacije je 19.6.2018. godine.

 

DOPUNA: Dana 2.7.2018. godine na stranicama EOJN-a objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju_02_07_2018_AĆ.pdf