Održano javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na Providurovoj palači

  • Naslovna
  • Novosti
  • Održano javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na Providurovoj palači
Održano javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na Providurovoj palači

Održano javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na Providurovoj palači

U utorak, 14. kolovoza 2018. godine s početkom u 10:00 sati održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku male vrijednosti " Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru".

U predmetnom postupku nabave "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru" zaprimljene su 2 ponude: 

  • ponuda ponuditelja TEH-GRADNJA d.o.o., Zagreb 
  • ponuda ponuditelja ING-GRAD d.o.o., Zagreb

Ponuđena cijena ponude ponuditelja TEH-GRADNJA d.o.o. iznosi 35.721.478,32 kn bez PDV-a, odnosno 44.651.847,90 kn s PDV-om, dok je ponuditelj ING-GRAD d.o.o. ponudio cijenu u iznosu od 44.178.794,11 kn bez PDV-a, odnosno 55.223.492,63 kn s PDV-om. 

Zapisnik s javnog otvaranja ponuda objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja, odnosno članovi stručnog povjerenstva za predmetni postupak nabave, sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi te pripadnim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda.