Održano javno otvaranje ponuda za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa

  • Naslovna
  • Novosti
  • Održano javno otvaranje ponuda za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa
Održano javno otvaranje ponuda za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa

Održano javno otvaranje ponuda za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa

U srijedu, 18. rujna 2019. godine s početkom u 11:00 sati održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku male vrijednosti " Izrada interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra - "Projekt ZADAR BAŠTINI".

U predmetnom postupku nabave "Izrada interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra - "Projekt ZADAR BAŠTINI" zaprimljene su 2 ponude: 

  • ponuda ponuditelja Bilaver savjetovanje d.o.o., Zagreb
  • ponuda ponuditelja Urbanex d.o.o., Split

Ponuđena cijena ponude ponuditelja Bilaver savjetovanje d.o.o. iznosi 194.850,00 kn bez PDV-a, odnosno 243.562,50 kn s PDV-om, dok je ponuditelj Urbanex d.o.o., Split ponudio cijenu u iznosu od 137.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 171.250,00 kn s PDV-om. 

Zapisnik s javnog otvaranja ponuda objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja, odnosno članovi stručnog povjerenstva za predmetni postupak nabave, sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi te pripadnim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda.