Odobren ZADAR BAŠTINI

Odobren ZADAR BAŠTINI

Odobren ZADAR BAŠTINI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“ u postupku dodjele bespovratnih sredstava “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“ u postupku dodjele bespovratnih sredstava “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Implementacijom ovog projekta obnovit će se i urediti Providurova palača i Bedemi zadarskih pobuna. Na temelju Odluke o financiranju, Gradu Zadru se dodjeljuju sredstva u iznosu od 56.492.181,60 kuna.

Ovim integriranim programom kulturno-turistički sadržaji Zadra podižu se na novu razinu kojom Zadar postaje kulturni centar od nacionalnog značaja, a dugoročno se  rješava i potreba Grada Zadra te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, atraktivan i inovativan način, te se podiže konkurentnost kulturnog i turističkog proizvoda.

Tim povodom, u Providurovoj palači, u prostorijama Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić gradonačelnik Božidar Kalmeta sa suradnicima, zamjenicima Zvonimirom Vrančićem i Ivicom Vlakićem, pročelnicima Šimom Erlićem, Darkom Kasapom i Radovanom Dunatovom i direktoricom Razvojne agencije Zadra Nova, Sanjom Peričić, održao je konferenciju za medije.

Izvor: Grad Zadar