Nabava za Radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače na javnom savjetovanju

  • Naslovna
  • Novosti
  • Nabava za Radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače na javnom savjetovanju
Nabava za Radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače na javnom savjetovanju

Nabava za Radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače na javnom savjetovanju

Grad Zadar pokrenuo je postupak javnog savjetovanja u predmetu nabave Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru. Objavljena dokumentacija dostupna je za savjetovanje svim zainteresiranim ponuditeljima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH do 2.5.2018. godine.

U sklopu Elementa 1: Rekonstrukcija i revitalizacija Providurove palače projektni tim u suradnji sa stručnim službama korisnika pripremio je dokumentaciju o nabavi i  23. travnja 2018. godine pokrenuo postupak javnog savjetovanja objavom u EOJN-u:
-       u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru
Krajnji rok za podnošenje komentara na objavljenu dokumentaciju je 02. svibnja 2018. godine.
 
Ova nabava provodi se u sklopu projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020."sufinanciranog iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.".