A zašto zastava EU? #Informiranje #komunikacija #vidljivost

  • Naslovna
  • Novosti
  • A zašto zastava EU? #Informiranje #komunikacija #vidljivost
A zašto zastava EU? #Informiranje #komunikacija #vidljivost

A zašto zastava EU? #Informiranje #komunikacija #vidljivost

Projekt „ZADAR BAŠTINI“, kao i svaki drugi EU projekt, osim glavnih projektnih aktivnosti -izvođenja radova na rekonstrukciji Providurove palače i parternom uređenju Bedema zadarskih pobuna, sadrži i obveznu aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta.

Za njihovo osmišljavanje, kreiranje i provedbu projektni tim vodi se definiranim Uputama koje su sastavljene da bi se osiguralo podizanje svijesti građana Europske unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i učincima ovakvog oblika podrške, odnosno sufinanciranja provedbe projekata.


U našem slučaju mjere promidžbe i vidljivosti uključuju izradu logotipa projekta i promidžbenih materijala, pripadni prijevod za izradu publikacija te kreiranje i održavanje web stranice projekta.
 
Kako bi se te aktivnosti uspješno implementirale projektni tim pripremio i proveo jednostavne postupke nabava temeljem kojih logotip projeka i promidžbene materijale izrađuje ILLECONCEPT obrt za grafičke usluge, publikacije na engleski jezik prevodi ACRO, a web stranicu projekta izradio je i održava ASPEKT obrt za računalno programiranje.
 
Više o spomenutim Uputama za korisnike sredstava vezane za Informiranje, komunikaciju i vidljivost dostupno je na stranicama www.strukturnifondovi.hr, odnosno na sljedećem linku.