Bez lokalne zajednice se ne može razvijati kulturni turizam